Publications

Page

Qvist, H-P. Y. (2021). Hours of Paid Work and Volunteering: Evidence from Danish Panel Data. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Online first

Qvist, H-P. Y., Holm, A. & Munk, M. D. (2020). Demand and Supply Effects and Returns to College Education: Evidence from a Natural Experiment with Engineers in Denmark. The Scandinavian Journal of Economics. Online first

Qvist, H-P Y., Folkestad, B., Fridberg, T., & Lundåsen, S. W.  (2019). Trends in Volunteering in Scandinavia. In Henriksen, L., Strømsnes, K., and Svedberg, Lars (eds.), Civic Engagement in Scandinavia, Springer.

Qvist, H-P. Y. & Skjøtt-Larsen, J. (2019) Intersektionalitet og kvantitative metoder: Regressionsbaserede og eksplorative tilgange. Dansk Sociologi30(2), 35-56.

Qvist, H-P. Y., Henriksen, L. S. & Fridberg, T. (2018). The Consequences of Weakening Organizational Attachment for Volunteering in Denmark, 2004-2012. European Sociological Review 34(5). https://doi.org/10.1093/esr/jcy030

Qvist, H-P. Y., & Munk, M. D. (2018). The Individual Economic Returns to Volunteering in Work Life. European Sociological Review, 34(2), 198-210. https://doi.org/10.1093/esr/jcy004

Qvist, H-P Y. (2018). Secular and religious volunteering among immigrants and natives in Denmark. Acta Sociologica, 61(2), 202-218. https://doi.org/10.1177/0001699317717320

Qvist, H-P. Y. (2015). Deltagelse i frivilligt arbejde og tidsforbrug på frivilligt arbejde: To sider af samme sag? Dansk Sociologi, 26(2). http://vbn.aau.dk/files/242400487/Qvist2015.pdf

Frederiksen, M., & Qvist, H-P. Y. (2015). Frivillighed blandt ældre: Aktiv aldring i civilsamfundet. I P. H. Jensen, & T. Rostgaard (red.), Det aldrende samfund: Udfordringer og nye muligheder (1 udg., Bind 1, s. 113-133). Frydenlund Academic.

Frederiksen, M., Henriksen, L. S., & Qvist, H-P. (2014). Mainstreaming Effects on Volunteering? The Case of Denmark. Journal of Civil Society, 10(3), 317-334. https://doi.org/10.1080/17448689.2014.944685

Fridberg, T., & Qvist, H-P. Y. (2014). Frivillighed blandt ikke-vestlige indvandrere i Danmark. I M. Böss (red.), Folkestyrets rugekasser: Frivillig foreninger og folkestyre (s. 181-196). Aarhus Universitetsforlag.

Qvist, H-P. (2014). Ikke-vestlige indvandreres frivillige arbejde. I T. Fridberg, & L. S. Henriksen (red.), Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 (s. 161-180). København: SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd. Denmark. Socialforskningsinstituttet. Rapporter, Nr. 09, Bind. 14

Follow me on: