Book-chapters

Page

Qvist, H-P Y., Folkestad, B., Fridberg, T., & Lundåsen, S. W.  (2019). Trends in Volunteering in Scandinavia. In Henriksen, L., Strømsnes, K., and Svedberg, Lars (eds.), Civic Engagement in Scandinavia, Springer.

Frederiksen, M., & Qvist, H-P. Y. (2015). Frivillighed blandt ældre: Aktiv aldring i civilsamfundet. I P. H. Jensen, & T. Rostgaard (red.), Det aldrende samfund: Udfordringer og nye muligheder (1 udg., Bind 1, s. 113-133). Frydenlund Academic.

Fridberg, T., & Qvist, H-P. Y. (2014). Frivillighed blandt ikke-vestlige indvandrere i Danmark. I M. Böss (red.), Folkestyrets rugekasser: Frivillig foreninger og folkestyre (s. 181-196). Aarhus Universitetsforlag.

Qvist, H-P. (2014). Ikke-vestlige indvandreres frivillige arbejde. I T. Fridberg, & L. S. Henriksen (red.), Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 (s. 161-180). København: SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd. Denmark. Socialforskningsinstituttet. Rapporter, Nr. 09, Bind. 14

Follow me on: